پس از درخواستهای مکرر دوستان مبنی بر افزایش مدت زمان گارانتی محصولات و طی برگزاری جلسات متعدد با تیم تولید و دپارتمان خدمات پس از فروش شرکت و نظر خواهی از تنی چند از نمایندگان این شرکت در سراسر کشور تصمیم گرفته شد زین پس کلیه ظرفیتهای مختلف پکیج های زمینی شفیع سازه شرق با نام تجاری تری اس بجای گارانتی یکساله شامل دو سال گارانتی کامل قطعات قرار گیرد