بیستمین نمایشگاه صنعت ساختمان تبریز در مورخه 19 لغایت 22 اردیبهشت ماه 1396 در محل دائمی نمایشگاههای استان آذربایجان شرقی و با حضور چشمگیر شرکت های ایرانی و خارجی پیشرو در این صنعت برگزار گردید

شرکت شفیع سازه شرق با به نمایش گذاشتن محصولات متنوع خود از جمله پکیج زمینی تری اس و ظرفیتهای متنوع پکیج های دیواری و دیگهای کندانسینگ (چگالشی) یونیکال ایتالیا حضوری فعال و پویا در این نمایشگاه داشت.

انبوه سازان ، فروشندگان تاسیسات ، مجریان و پیمانکاران ، مهندسین و مدیران ادارات و ارگانهای استان آذربایجان شرقی و استانهای اطراف عمده میهمانان و بازدیدکنندگان غرفه شفیع سازه شرق را تشکیل می دادند که کارشناسان و مهندسین شرکت بامعرفی روند فعالیت و مشخصات فنی محصولات از ایشان استقبال می کردند.

 

 


که کارشناسان و مهندسین شرکت بامعرفی روند فعالیت و مشخصات فنی محصولات از ایشان استقبال می کردند.
که کارشناسان و مهندسین شرکت بامعرفی روند فعالیت و مشخصات فنی محصولات از ایشان استقبال می کردند.