در ادامه روند حضور همه جانبه شرکت شفیع سازه شرق در نمایشگاههای تاسیسات و صنعت ساختمان در سراسر کشور ، این بار شمال کشور شاهد برگزاری دو نمایشگاه معتبر در استانهای گیلان و گلستان بود.

نمایشگاه گیلان از تاریخ 28 لغایت 31 اردیبهشت ماه در محل دائمی نمایشگاههای رشت و نمایشگاه گلستان از تاریخ 10 لغایت 13 خردادماه در محل دائمی نمایشگاههای گرگان برگزار گردید.

شرکت شفیع سازه شرق برای اولین بار در هر دو نمایشگاه حضور پیدا کرد که با استقبال بسیار خوب بازدیدکنندگان محترم مواجه شد.